logo

PDF พิมพ์ อีเมล

ประเภทแกง

ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน                                            ตาม นน.                   บาท

แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อนทอด                      ตาม นน.                        บาท

แกงส้มปลากดหน่อไม้ดอง                         150                                  บาท

แกงส้มยอดมะพร้าวกุ้ง                               170                                บาท

แกงป่าปลากด                                              150                                 บาท

ไก่บ้านรวน                                                    150                              บาท

แกงส้มผักรวมมิตรกุ้งสด                            170                               บาท

แสร้งหว้ากุ้งแม่น้ำ                                        ตาม นน.                   บาท

แกงคั่วหอยขม                                             150                               บาท

แกงส้มปลาช่อนทอด                                  170                                  บาท

แกงส้มชะอมกุ้ง                                           170                                  บาท

แกงเลียงกุ้งสด                                             150                                  บาท

แกงเลียงผักหวานกุ้งสด                             150                                  บาท

แกงป่าปลาเนื้ออ่อน                                     170                                บาท

แกงป่าไก่                                                      170                                  บาท

แกงป่าเนื้อ/หมู                                     170/ 180                         บาท    

พะแนงเนื้อ/หมู                                            170/ 180                          บาท

แกงกะทิสายบัวกุ้งแม่น้ำ                            ตาม นน.                   บาท

 

 

 

 

 

 

Design By Sigmaenterprise @ www.goodviewayutthaya.com | All rights reserved.